Jag vill leva mitt liv med dej

 

Mensjor møts - mensjor skiljs - så e ju livet

det e svårt - det førmenar - min venn

ta den lycka som finns

och njut av kærleken

før en da - e den bårta - igjen

 

Jag vill leva mitt liv med dej

du betyder allt før mej

mitt liv e ja - och du - det e nu

Ja vill gje dej av kærleken

og gje den lenge enn

jag vill leva mitt liv - med dej - min venn

 

Ja vill tro - på en framtid - å en lycka

allt det der - som jag lengtat - att få

allt kjenns rett - allting stemmer ing - så bra på oss två

ja har møtt - den jag jemt - hoppas på 

 

Jag vill leva mitt liv med dej

du betyder allt før mej

mitt liv e ja - och du - det e nu

Jag vill gje dej av kærleken

og gje den lenge enn

jag vill leva mitt liv med dej - min venn

 

Ja vill leva mitt liv med dej - min venn