Du og jeg

Symfoni - eller god poesi

lest av våre hjerteslag

Svermeri - i perfekt harmoni

er vår kjærlighet sterk dag for dag

Du og jeg - kjenner flammen

en ild som brenner i oss to

Du og jeg  - hører sammen

Og hver dag - gir oss styrke og tro

Fantasi - som en fin melodi

dype toner - som består

Som en vind - som berører et kinn

er vår kjærlighet sterk år for år

Du og jeg - kjenner flammen

en ild som brenner i oss to

Du og jeg  - hører sammen

Og hver dag - gir oss styrke og tro

Du og jeg - kjenner flammen

en ild som brenner i oss to

Du og jeg  - hører sammen

Og hver dag - gir oss styrke og tro

Og hver dag - gir oss styrke og tro