10 røde roser

10 røde roser - som sier mer enn ord

10 røde roser - gir jeg deg

10 røde roser - de vakreste på jord

10 røde roser - fra meg

 

En for tiden du ga meg

for de drømmer som var

En for ord som du sa meg 

For de minner vi har 

 

En for omsorg og varme

og ditt strålende smil

for din skjønnhet og charme

To for at du er til

 

10 røde roser - som sier mer enn ord

10 røde roser - gir jeg deg

10 røde roser - de vakreste på jord

10 røde roser - fra meg

 

Solo

 

To fordi vi er sammen

for de tanker vi har

For at du tente flammen

og ga meg et svar

 

En for de mykeste hender

som berører min sjel

for de tanker du sender 

To for du gjør meg hel

 

10 røde roser - som sier mer enn ord

10 røde roser - gir jeg deg

10 røde roser - de vakreste på jord

10 røde roser - fra meg