Drømmer

Der ingen drømmer finns - kan ingen leve

Drømmen er en trofast følgesvenn

Der ingen drømmer finns  - der vil du ensom være

for i en drøm- der skapes liv igjen  

Drømmer - varer evig

De lever alltid - i din fantasi

Bak alle tårer vil - det alltid finnes smil

Selv om dagen kjennes tung - og håp gir tvil

Bak alle tårer vil - det alltid finnes smil

og dine drømmer - vil snart slå til

Der hvor drømmer finns - er kjærlighet tilstede

Drømmen er en trofast følgesvenn

Der hvor drømmer finns - der finnes mye glede

for i en drøm - der skapes smil  igjen

Drømmer - varer evig

De lever alltid - i din fantasi

Bak alle tårer vil - det alltid finnes smil

Selv om dagen kjennes tung - og håp gir tvil

Bak alle tårer vil - det alltid finnes smil

og dine drømmer - vil snart slå til

Oppgang

Solo

Bak dine tårer vil - det alltid finnes smil

og dine drømmer - vil snart slå til

Og dine drømmer - vil snart slå til