Aldrig mer

làmnar jag den by som sett meg fødas

snart sover den en evig tørnrossøvn

Ty borta e dets ungdom

blott det gamla lever kvar

I denna bygd som engang blomstrat har

Aldrig mer - aldrig mer - aldrig mer

det finns ingen som kan endra det som skjer

aldrig mer hørs skratt från engen

glada røster - ingenting

Mørk og dyster ruvar skogen rundt omkring

Her sprang det nakna barn i sommarns dagar

og kløver'n stod så saftig - og så grøn

Vi badade i viken

og det hørdes glada skratt

Från ungdom i den ljusa sommarnatt

Aldrig mer - aldrig mer - aldrig mer

det finns ingen som kan endra det som skjer

nær de gamlas røster tystnat

då e stillheten total

skulle någon minnas enn den øde dal

Man måste alltid gå i takt med tiden

dum vore jag att ensam spjärna mot

men endå kjànns det som 

jag sviker någon gammel venn

Farvel - vi kanskje aldrig ses igjen

Aldrig mer - aldrig mer - aldrig mer

det finns ingen som kan endra det som skjer

det finns ingen plats før tårar

ingen anledning til gråt

det e enda ingenting att gjøra åt

Aldrig mer - aldrig mer - aldrig mer

det finns ingen som kan endra det som skjer

det finns ingen plats før tårar

ingen anledning til gråt

det e enda ingenting att gjøra åt