En liten pike - maria

En liten pike med brune øyne – Maria

Hun leker og ler - hele dagen – Maria

Hun ligner sin pappa  – når de går hånd i hånd

kan alle se  - deres sterke bånd

En liten pike - med brune øyne – og et vakkert navn  - Maria

Ja -  lille Maria –om du engang kan forstå

at du er solen - i livet vårt nå

Som en fin melodi - skaper du harmoni

Ja, Maria – vi har fått alt man kan få

Hun fantaserer – om alt hun ser – Maria

Og plukker en blomst – som hun - til oss gir  – Maria

Hun løper omkring – med en glede så stor 

Og gir av seg selv –  setter varige spor

En liten pike med brune øyne – og et vakkert navn - Maria

Når dagen er over – og kvelden kommer  – Maria

Med bamsen i hånden - hun sliten sovner -  Maria

Et kjærlighetsbarn – og en lykke så stor

En engel som kom  - til en far og en mor

En liten pike med brune øyne - og et vakkert navn – Maria

Ja -  lille Maria –om du engang kan forstå

at du er solen - i livet vårt nå

Som en fin melodi - skaper du harmoni

Ja, Maria – vi har fått alt man kan få

Ja, Maria – vi har fått alt man kan få